Belemmerende overtuigingen, heb jij er ook last van?

Iedere vrouw heeft haar eigen verhaal. Toch zie ik bij al mijn cliënten een rode draad in hulpvragen. De belangrijkste vragen: wie ben ik? Waarom ga ik elke keer weer over mijn eigen grenzen heen? En waarom lukt het niet om écht mezelf te zijn in het leven dat ik heb opgebouwd? Het is belangrijk om op zoek te gaan naar de oorsprong van deze vragen. Hiervoor moet je durven kijken naar je eigen gedrag. In dit artikel deel ik de verhalen van twee inspirerende vrouwen die dit aandurfden.

“Niet harder gaan werken, maar juist minder hard”

Een van mijn eerste cliënten was directeur bij een bedrijf. Ze had continu het gevoel niet gezien te worden. Niet door haar ouders, niet door haar ex-partner en voornamelijk niet in haar werk als directeur. Mannelijke collega’s hadden voor haar gevoel te weinig waardering voor haar werk. Het zorgde ervoor dat ze ontzettend hard ging werken. De waardering die ze hierdoor kreeg, gaf haar innerlijke rust. Om die reden ging ze nóg harder rennen. Je voelt het al: een situatie die niet alleen onhoudbaar, maar vooral ook heel vermoeiend voor haar was.

Samen zijn we op zoek gegaan naar de werkelijke hulpvraag. Dit bleek al snel duidelijk: “ik word niet gezien voor wat ik waard ben”. De belemmerende overtuiging die hieronder lag, had te maken met erkenning. Mijn cliënt had continu de overtuigende gedachte: ik ben niet goed genoeg. Uiteindelijk bleek ze een ingesleten patroon van onderwaardering en miskenning te hebben opgebouwd. Zaken uit het verleden waren hier de oorzaak van.

Telkens wanneer deze cliënt te maken kreeg met een gevoel van onderwaardering, was de reactie ‘sterk zijn’. Dit terwijl ze op zoek was naar innerlijke rust. Uiteindelijk kreeg mijn cliënt het inzicht: zij was niet gebaat bij harder werken, maar juist bij achteroverleunen. Dingen naar haar toe laten komen in plaats van overal je best voor doen. De innerlijke rust die ze zocht, kon ze vinden bij zichzelf.

Dat inzicht kwam niet van de een op de andere dag. De oorsprong voor haar overtuigingen lag voor een groot deel in het verleden. Wanneer je als kind situaties tegenkomt die pijnlijk zijn, zal je iets moeten doen om de pijn niet te voelen. Dat noemen we overlevingsstrategieën. In het geval van deze cliënt was de strategie ‘sterk zijn’.

Overlevingsstrategieën uit de jeugd

Ondanks dat de nare, onveilge en onzekere jeugd inmiddels op de achtergrond was geraakt, blijven de strategieën in het volwassen leven bestaan. Deze leveren beperkingen op wanneer de omstandigheden in de volwassenheid veranderen. Hoe ouder je wordt, des te meer last krijg je van je overlevingsstrategieën. Ze kosten onnodig veel energie, je wordt sneller boos, prikkelbaar, verdrietig of raakt uitgeblust.

Als volwassene ben je heel goed in staat om uit te leggen op welke manier je gedrag zou willen veranderen. Het is alleen ontzettend lastig om hier ook echt verandering in te brengen. Je blijft in dezelfde valkuilen stappen. Het zijn overlevingsstrategiëen die buiten je bewuste wil om in werking treden.

Het is daarom essentieel om zaken uit het verleden die deze strategieën hebben veroorzaakt, los te laten. Door contact te maken met de gevoelens en herinneringen uit je kindertijd, word je je bewust van waar je pijnstukken zitten. Mijn cliënt uit dit voorbeeld, schreef hier achteraf zelf over:

“Het is wat het is. Je kunt het verleden niet veranderen. Nu is het tijd in het hier en nu te blijven en langzaam vooruit te denken. Het verleden niet herleven, niet je toekomst laten bepalen. Laat de erfenis achter en neem mee wat helpt. Laat de rest los.”

Een prachtig inzicht dat haar heeft geholpen bij een stuk acceptatie. Aan het eind van de sessies gaf deze cliënt aan dat reflecteren rust brengt, en dat het werken aan haarzelf een groot cadeau is geweest. Daarmee had ze de innerlijke rust weer terug in haar leven gebracht!

“Ik had de deur naar mijn jeugd gesloten, die staat nu weer op een kier”

Een ander inspirerend voorbeeld is een cliënt die ik een tijdje geleden heb geholpen. Ze is 39 jaar en leidinggevende van een afdeling. Ze kwam naar me toe omdat ze zich teveel door anderen liet leiden en naar eigen zeggen ‘pleasegedrag’ vertoonde. Ook hier kwamen we al snel tot de achterliggende hulpvraag: erkenning en gezien willen worden. Gezien worden gaf haar rust, alleen zocht ze die bevestiging continu bij de buitenwereld. Dit bracht veel onrust met zich mee.

Ook in deze gesprekken kwam al snel naar voren dat de oorsprong voor haar gedrag lag in haar jeugd. Een groot deel van haar behoeften is in haar kindertijd niet vervuld. De aandacht ging vaak naar anderen, terwijl mijn cliënt ook gezien wilde worden. Hier zijn we verder op doorgegaan. We hebben gekeken naar relaties uit de kinder- en schooltijd, en we hebben haar gezinssituatie onderzocht. Om meer in verbinding te komen met het kind van toen, hebben we verschillende meditatie oefeningen gedaan. Mijn cliënt schreef hier zelf over:

“Ik had de deur naar mijn jeugd gesloten, door de oefening is de deur op een kier gezet. Een stap in de goede richting om het verder een plek te geven. Zodat ik nu en in de toekomst echt mijzelf kan en zal zijn.”

Je eigen gedrag begrijpen

Ook bij deze cliënt was acceptatie een belangrijk thema. Een deel uit haar verleden moest nog een plek krijgen, om ook situaties in het nu een plek te kunnen geven. Door terug te keren naar haar jeugd, heeft mijn client niet alleen dingen kunnen verwerken. Ze heeft ook inzicht gekregen in waar haar belemmerende overtuigingen vandaan komen. Ze begrijpt nu haar eigen gedrag. Dat is essentieel om verandering te brengen in datgeen waar jij tegenaan loopt. In het geval van mijn cliënt, heeft dit ervoor gezorgd dat ze haar emoties en behoeften nu durft uit te spreken, in plaats van dat ze zich altijd aanpast aan haar omgeving.

Ga op zoek naar jouw belemmerende overtuigingen

We zijn uiteindelijk allemaal mens. We maken allemaal dingen mee. Zo hebben we ook allemaal onze eigen belemmerende overtuigingen. Is het voor jou ook tijd om te stoppen met jezelf groot te houden? Wil jij niet langer bevestiging zoeken bij anderen, maar bij jezelf? Wil je op zoek naar innerlijke rust? Niet meer leeglopen op je werk of de omgeving waarin jij je bevindt? Vraag dan een Explore the Change gesprek aan via mijn website. Ik help je bij het vinden van jouw overtuigende belemmeringen. Zodat jij aan de slag kunt om weer de vrouw te worden die je werkelijk bent!

Deel dit artikel